Διαδικτυακή Πύλη Euromed Trade Helpdesk

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κέντρο Διεθνούς Εμπορίου έθεσαν σε λειτουργία, στις 30.06.2017, τη δωρεάν δικτυακή πύλη «Euromed Trade Helpdesk», με σκοπό την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Μεσογειακών Εταίρων της, καθώς και των μεσογειακών εταίρων μεταξύ τους, παρέχοντας πληροφορίες για το δασμολογικό πλαίσιο και τους κανόνες που διέπουν τις αγορές Μαρόκου, Αλγερίας, Αιγύπτου, Ιορδανίας, Λιβάνου, Παλαιστίνης, Τυνησίας και Τουρκίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://euromed.macmap.org

Πηγή: Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μαρόκο