Η περιοχή είναι αποκλειστική για τα μέλη του ΑΕΕΕΑ. Γίνε μέλος.

Πλεονεκτήματα εγγραφής στο Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο

Τα μέλη του Επιμελητηρίου επωφελούνται μίας σειράς υπηρεσιών, όπως είναι:

• Εμπορικές και επιχειρηματικές αποστολές στον αραβικό κόσμο
• Διμερής επιχειρηματικές εκδηλώσεις δικτύωσης
• Πληροφορίες περί επιχειρηματικών ευκαιριών στην Ελλάδα και τις αραβικές χώρες
• Γνώση Διεθνών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
• Στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τις οικονομίες των αραβικών χωρών
• Εκθέσεις εμπορικού περιεχομένου
• Μετάφραση εγγράφων (στην ελληνική και αραβική γλώσσα)
• Επικύρωση εξαγωγικών εγγράφων
• Μαθήματα αραβικής γλώσσας

Αφότου γίνει κανείς μέλος

Η πρόσβαση στον ταχέως αναπτυσσόμενο αραβικό κόσμο, συνολικού πληθυσμού 350 εκατομμυρίων, απαιτεί έναν αξιόπιστο και έμπειρο συνεργάτη.

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο πληροί αυτές τις προδιαγραφές, διευκολύνοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να εξαπλωθούν στις 22 αραβικές χώρες, ενισχύοντας τις προσπάθειές τους να προωθήσουν τα προϊόντα τους στον αραβικό κόσμο.

Συνεργαζόμενο στενά με την Ένωση Αραβικών Επιμελητηρίων, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά την πρόσβαση των μελών του στις αραβικές αγορές. Τα βοηθάει να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, διασυνδέοντας εκατοντάδες Επιμελητήρια στον αραβικό κόσμο και τα εκατομμύρια επαγγελματικά μέλη τους.