Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν στις 13 Ιουνίου 2019