12η Διεθνής Έκθεση & Βραβεία Οικονομικών Επενδύσεων της Ιορδανίας 2017

H 12η Έκθεση Οικονομικών Επενδύσεων της Ιορδανίας (JOFIC) 2017 θα πραγματοποιηθεί στις 17-18 Οκτωβρίου 2017 στο Αμμάν της Ιορδανίας με θέμα «Τα προβλήματα στη βιομηχανία της Αγοράς Συναλλάγματος είναι μεγάλα και δύσκολα να καταπολεμηθούν». Μετά την επιτυχία των προηγούμενων ετών, το Φόρουμ θα εξετάσει λεπτομερώς πρακτικές και τρόπους εκμάθησης σχετικά με την Αγορά Συναλλάγματος. Η 12η έκθεση JOFIC 2017, η οποία διοργανώνεται από τον όμιλο AFAQ, έχει αναπτυχθεί σημαντικά λόγω αυξημένης ζήτησης για γνώση περί χρηματοοικονομικών ζητημάτων και αυξημένου αριθμού πολυεθνικών εταιρειών που εισάγονται στην Αγορά Συναλλάγματος. Η JOFIC 2017 φιλοξενεί πολλούς διεθνείς εκθέτες κάθε χρόνο, ξένους Αξιωματούχους ως συμμετέχοντες και υψηλόβαθμους αντιπροσώπους Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων.

Εκείνοι που έχουν κληθεί να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν το Φόρουμ είναι  στελέχη Χρηματοοικονομικού κλάδου, από Διαχειριστές Χαρτοφυλακίων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Διαχειριστές Κινδύνου έως Διαπραγματευτές σε χρηματαγορές και παράγωγα μέσα εμπορευμάτων, Αναλυτές, Λογιστές, Επενδυτές, καθηγητές και φοιτητές χρηματο-οικονομικών.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως πατήσετε ΕΔΩ ή όπως επικοινωνήσετε με:

Κιν: +962796868960 / +962799141718 – Τηλ: +96265516460 / + 96227240550
Ε-mail: suhair@afaqgroupadv.com – Website: www.jordanforexexpo.net

Πηγή: Πρεσβεία της Ιορδανίας στην Ελλάδα