18ο Συνέδριο Σκυροδέματος “Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολογίας του τσιμέντου στην προστασία του περιβάλλοντος”

Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του Τ.Ε.Ε. με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) διοργανώνουν Συνέδριο Σκυροδέματος στις 29-31 Μαρτίου 2018, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα. Το Συνέδριο αυτό προβλέπεται να λειτουργήσει επιταχυντικά στην επανεκκίνηση της οικοδομικής βιομηχανίας. Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του Τ.Ε.Ε. έχει καθιερώσει εδώ και 40 χρόνια το Συνέδριο Σκυροδέματος, που απευθύνεται στον Τεχνικό, Κατασκευαστικό και Μελετητικό Τομέα κυρίως, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και σε Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς σχετικούς με την τεχνολογία του σκυροδέματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων για το 18ο Συνέδριο Σκυροδέματος είναι στις 25 Σεπτεμβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη θεματολογία του συνεδρίου και τις χορηγίες, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.skyrodema2018.gr