6ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ, Αθήνα, 29-30 Νοεμβρίου 2017

Προκειμένου να μεταβείτε στο Τελικό Πρόγραμμα, παρακαλώ πατήστε  ΕΔΩ
Προκειμένου να μεταβείτε στις λίστες των Αράβων επιχειρηματιών που συμμετέχουν στις Β2Β συναντήσεις, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ