ΑΕΕΕΑ_Έκδοση Δραστηριοτήτων 2015 -2018

Με μεγάλη χαρά δημοσιεύουμε την Έκδοση των Δραστηριοτήτων του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου για τα έτη 2015 -2018.

Για να την μεταφορτώσετε, παρακαλούμε πατήστε στην εικόνα του εξωφύλλου: