Ανακοίνωση: Eid El Adha

Με την ευκαιρία της  εoρτής των θυσιών EID EL ADHA, τα γραφεία του Αραβo-Ελληvικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως  θα παραμείvουν κλειστά τις ακόλουθες ημέρες:

Παρασκευή    31/07/2020

Δευτέρα   03/08/2020

 

Σας ευχόμαστε   Χρόνια Πoλλά.