Διεθνής Διαγωνισμός – Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας

Το Υπουργείο Τουρισμού και Χειροτεχνίας της Αλγερίας, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα Κυβερνεία, δημοσιεύει εθνικό και διεθνή διαγωνισμό για επιλογή πρακτόρων που ενδιαφέρονται για επενδύσεις στον τουρισμό και την πραγματοποίηση έργων στις παρακάτω περιοχές τουριστικής επέκτασης:

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στις παρακάτω διευθύνσεις:

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
119, RUE DIDOUCHE MOURAD, ALGER , ALGERIE.
Direction Générale du Tourisme
– 4ème Étage – Bureau N°422 –
ή
AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME
BP 78, VILLAGE ARTISANAL SIDI FREDJ, STAOUELI, ALGER,

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν το ποσό των 5.000,00 DA που αντιπροσωπεύει το κόστος της αρχειοθέτησης και της γραφιστικής απεικόνισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν φάκελο σύμφωνα με το δείγμα που δίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης, μαζί με τα απαιτούμενα αρχεία.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν στην παρακάτω διεύθυνση:

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
119, RUE DIDOUCHE MOURAD, ALGER, ALGERIE.
Direction Générale du Tourisme
– 4ème Étage – Bureau N°422 –

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι εξήντα (60) ημέρες μετά την πρώτη δημοσίευση στις εθνικές ημερήσιες εφημερίδες στις 12:00 (η πρώτη δημοσίευση ήταν την 1η Σεπτεμβρίου 2014). Εάν η τελευταία ημέρα δημοσίευσης είναι αργία ή εθνική εορτή, το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει την επόμενη (εργάσιμη) ημέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
– Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε όπως χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις κατά τις εργάσιμες ώρες:
Τηλέφωνα: + 213 21 619 593 / + 213 21 64 96 71
Fax: + 213 21 614 905
Mail: infosmta@gmail.com

Οι υποψήφιοι καλούνται να παρευρεθούν στο άνοιγμα των φακέλων που θα λάβει χώρα την ίδια μέρα στις 14:00, στο Υπουργείο Τουρισμού και Χειροτεχνίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 6ο όροφο.