13η Μεσογειακή Έκθεση Οικοδομών «MEDIBAT 2015», 4-7 Μαρτίου 2015, Τυνησία

 Ως κέντρο έλξης μεγάλων κατασκευαστών και καινοτόμων επιχειρηματιών, η MEDIBAT αποτελούσε πάντοτε ένα πραγματικό «Επιχειρηματικό Χωριό» των πιο αξιόλογων κατασκευαστικών εταιρειών και διεθνών οργανισμών στον τομέα των οικοδομών. Είναι ένα σημείο συνάντησης σημαντικών εξωτερικών επιχειρηματικών αποστολών, εργολάβων, αρχιτεκτόνων και αναδόχων μεγάλης κλίμακας έργων.
Αυτό το διεθνές οικονομικό γεγονός έχει πολλούς πυλώνες: εκθέσεις, οικονομικά και επιστημονικά φόρουμ σε διεθνές επίπεδο καθώς και συναντήσεις συνεργασίας, workshops, ιδιωτικούς χώρους για επιχειρήσεις και εξαιρετικά προϊόντα.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην “MEDIBA T 2015” μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Sfax: Tel: 00 216 74 296 120, Fax: 00 216 74 296 121, e-mail: ccis@ccis.org.tn
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.salon-medibat.com