Έκδοση επί τη ευκαιρία του «5ου Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού Φόρουμ», 29-30 Νοεμβρίου 2016

Για να ξεφυλλίσετε το συνοδευτικό φυλλάδιο επί τη ευκαιρία της διοργάνωσης του «5ου Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού Φόρουμ», παρακαλούμε όπως πατήσετε ΕΔΩ.