Ελληνο-Αραβική Ναυτική Ακαδημία

Τo City Unity College σε συνεργασία με την Αραβική Ακαδημία Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών και με την υποστήριξη του Ελληνο-αραβικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως προχώρησε στην ίδρυση της Ελληνο-αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας, στο πλαίσιο της οποίας προσφέρονται προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και διδακτορικές σπουδές.

Σκοπός της Ελληνο-αραβικής Ναυτικής Ακαδημίας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών συνδυάζοντας την θεωρητική εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, το εξειδικευμένο γραφείο Blue Career Centre αναλαμβάνει να βρει την κατάλληλη θέση εργασίας για τους αποφοίτους μας σε όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ελληνο-Αραβική Ναυτική Ακαδημία, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Για BSc in Marine Transport Technology, Maritime Technology – COC 2nd Mate, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Για BSc in Marine Engineering Technology – COC 3rd Engineer, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Για την Αίτηση Εγγραφής, παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ.

Υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ του City Unity College & της AASTMT κατά τη διάρκεια του 5ου Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού Φόρουμ.

Δεξίωση & Δείπνο στο Εκπαιδευτικό Πλοίο «AIDA IV»: Καλεσμένοι και Δόκιμοι.

Εκπαιδευτικό Πλοίο «AIDA IV».