ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Members’ Activities Newsletter

Αγαπητό Μέλος,

Σε μία επιπλέον προσπάθεια προώθησης των συμφερόντων των ήδη υπαρχόντων και νέων μελών του, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως ανακοινώνει το νέο μηνιαίο Newsletter, “Members’ Activities”, το οποίο θα ξεκινήσει στα τέλη Νοεμβρίου (βασιζόμενο στη δική σας ενεργή σας ανταπόκριση). Το Newsletter θα διανέμεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη μας, Άραβες και Έλληνες, και σε άλλα Επιμελητήρια στον Αραβικό κόσμο.

Το εν λόγω Newsletter αποτελεί νέα υπηρεσία που θα παρέχει το Επιμελητήριό μας και στόχο έχει την παρουσίαση νέων δραστηριοτήτων των υπαρχόντων μελών, είτε πρόκειται για μία νέα σειρά προϊόντων ή υπηρεσιών, μία νέα επιχειρηματική συνεργασία, ένα νέο απόκτημα της εταιρείας κ.λπ. Στην πραγματικότητα, θα δώσει την ευκαιρία στις εταιρείες–μέλη του να προωθήσουν τις ίδιες και τις επιχειρήσεις τους.

Όσον αφορά τα νέα μέλη, το Newsletter θα περιλαμβάνει ένα προφίλ τους, όσο πιο λεπτομερές επιθυμούν, ώστε να συστηθούν στην οικογένεια του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου.

Για τον λόγο αυτόν, αγαπητό Μέλος, καλείσαι να μας αποστέλλεις ηλεκτρονικά, μέχρι τις 25 κάθε μήνα, οποιοδήποτε υλικό θεωρείς κατάλληλο σχετικά με τις νέες δραστηριότητες ή προϊόντα σου ή άλλες ειδήσεις που αξίζουν να αναφερθούν, σε μία σελίδα Α4 το πολύ (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών) ώστε να συμπεριληφθείς στο επόμενο Newsletter “Members’ Activities”. Το κείμενο μπορεί να είναι στα Ελληνικά, στα Αγγλικά είτε (κατά προτίμηση) και στις δύο γλώσσες. Οποιαδήποτε πληροφορία παραληφθεί μετά την ημερομηνία αυτή, θα καταχωρηθεί στο επόμενο τεύχος.

Ελπίζουμε να έχουμε νέα σας σύντομα.