Τα γραφεία του ΑΕΕ θα παραμείνουν κλειστά στις 26-27 Ιουνίου 2017

Με την ευκαιρία του τέλους της νηστείας του Ραμαζανιού και της  εoρτής του EID EL FETR, τα γραφεία του Αραβo-Ελληvικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Αναπτύξεως, θα παραμείvουν κλειστά τις ακόλoυθες ημέρες:

Δευτέρα : 26/06/2017

Τρίτη  : 27/06/2017

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πoλλά