Ανακοίνωση: Eid El Adha 2021

Με την ευκαιρία της  εoρτής των θυσιών EID EL ADHA, τα γραφεία του Αραβo-Ελληvικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως  θα παραμείvουν κλειστά τις ακόλουθες ημέρες:

Δευτέρα 19/07/2021

Τρίτη 20/07/2021

 

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πoλλά.