Νέος Επενδυτικό Νόμος για το Ιράκ (2022)

Το 2022, το Ιράκ άνοιξε μία καινούρια περίοδο της οικονομίας του, δημοσιεύοντας το νέο Επενδυτικό Νόμο, τον Επενδυτικό Χάρτη και Επενδυτικό Οδηγό, καθώς και το Νομικό Επενδυτικό Οδηγό.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη λήψη των αρχείων (στα αγγλικά), τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να πατήσουν στα παρακάτω εικονίδια των εξωφύλλων:

        

      

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους:

www.investpromo.gov.iq
www.nici.gov.iq