Έντυπο Εκδηλώσεων και Δραστηριοτήτων 2022

Με μεγάλη χαρά το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο εξέδωσε το έντυπο με τις Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες 2022.

Για να το ξεφυλλίσετε ηλεκτρονικά, παρακαλούμε πατήστε στη φωτογραφία του εξωφύλλου του: