7η Διεθνής Έκθεση Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

Η Oran, μια από τις πιο τουριστικές πόλεις της Αλγερίας, θα φιλοξενήσει φέτος την 9η Διεθνή Έκθεση Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (SIPA 2017), από τις 9 έως 12 Νοεμβρίου 2017 με θέμα «Για μια βιώσιμη και διαφοροποιημένη ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας». Η έκθεση θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, κ. Abdelaziz Bouteflika και το  Επιμελητήριο Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας της Αλγερίας (CAPA) σε συνεργασία με το συνεδριακό κέντρο Mohamed Ben Ahmed στο Oran.
Η Διεθνής Έκθεση Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2003 στην Αλγερία, προκειμένου να επιτευχθούν οι δυνατότητες συνεργασίας, συντονισμού και επενδύσεων όλων των φορέων του κλάδου (επαγγελματίες, επενδυτές, τράπεζες, ερευνητικά κέντρα, εθνικοί & διεθνείς οργανισμοί). Το SIPA 2017, τονίζει τη στρατηγική διάσταση αυτού του τομέα στη μεσογειακή περιοχή και αποτελεί σημαντικό βήμα προς την οικονομική ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή.

Το SIPA 2017 φιλοδοξεί να συμβάλει αποφασιστικά στο νέο μοντέλο ανάπτυξης και να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:
• Ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας υδατοκαλλιέργειας.
• Προώθηση μηχανισμών για τη βέλτιστη εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων και διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.
• Πρόσθετες παραγωγικές επενδύσεις στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
• Ενθάρρυνση των συνεργασιών και των εταιρικών σχέσεων για την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του τομέα.
• Εδραίωση της συμμετοχικής διαχείρισης  διαφόρων φορέων του τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, παρακαλείστε όπως ανατρέξετε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Webpage: www.sipaalgeria.com
E-mail: contact@sipaalgeria.com 
Τηλ.: +213 (0)696 638 265 | +213(0)21 433 942