Πρόσκληση στις Ελληνικές Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στην Ανοικοδόμηση του Ιράκ

Επί τη ευκαιρία του 3ου Ετήσιου Ιρακινο-Ευρωπαϊκού Φόρουμ Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων που θα διεξαχθεί τις 11 & 12 Ιουλίου στην Αθήνα, και σε συνέχεια των προσπάθειών του προς την σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας – Ιράκ σε όλα τα επίπεδα, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως απευθύνει πρόσκληση στις ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην ανοικοδόμηση του Ιράκ, να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και/ή να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες με Ιρακινούς ομολόγους τους.

Η πρωτοβουλία αυτή αντιπροσωπεύει μία εξαιρετική ευκαιρία για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με ενδιαφέρον στην ιρακινή αγορά, σε μία εποχή κατά την οποία η ανοικοδόμηση του Ιράκ προχωράει με γοργούς ρυθμούς και ο εκσυγχρονισμός και η κατασκευή των υποδομών της χώρας απαιτούν κάθε ειδικότητα και επιχειρηματική εξειδίκευση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο νέος επενδυτικός νόμος παρέχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις στις ξένες εταιρείες για επιτυχή και ελεύθερη επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα, καθιστώντας το Ιράκ ένα από τα πιο ελκυστικά επιχειρηματικά κέντρα στη Μέση Ανατολή.

Κατόπιν λήψης των πληροφοριών της εταιρείας σας, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, σε συντονισμό με τους δύο βασικούς εταίρους του στο Φόρουμ, το Επιμελητήριο της Βαγδάτης και το Επιμελητήριο του Ερμπίλ, θα εξασφαλίσει πως τα στοιχεία της εταιρείας σας θα μεταβιβαστούν στα μέλη των ιρακινών επιμελητηρίων, ώστε να ξεκινήσουν μαζί σας διαδικασίες διαπραγμάτευσης, με σκοπό θετικά και προσοδοφόρα αποτελέσματα πριν τη σύγκλιση του παραπάνω Φόρουμ τον Ιούλιο του 2018.

Η φόρμα προς συμπλήρωση βρίσκεται ΕΔΩ.

Σημειώνεται πως η προθεσμία υποβολής των στοιχείων της εταιρείας σας είναι η 27η Απριλίου 2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο.